Academy

Our Training Courses

“Basic”

(2 days)

Optical communications
 • Двудневно обучение, което дава обучаемите добра теоретична основа за работата им по оптичната мрежа.
 • Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване параметрите на оптичната линия.

“Standard”

(3 days)

Installation, test, and maintenance of fiber optic networks
 • Озаглавен още “Инсталиране, тестване и поддръжка на оптични мрежи”, това е най-наложилият се и предпочитан формат.
 • Той доразвива курса “Стандарт”, като обучаемите получават един пълен ден практически занятия.

“Advanced”

(2 days)

For people, successfully graduated Basic and Standard training. 
 • Двудневно обучение, което дава по-дълбоки знания и разбиране, като предоставя на курсистите повече примери.
 • Последната му част е фокусирана върху разрешаването на проблеми и търсене на решения.
 • Подходящ за преминалите курсовете “Основа” и “Стандарт”.

“Customized”

(1, 2, 3…)

According to the customer needs
 • Предоставяме възможност на клиента сам да предложи основните теми в програмата на курса.

“Test and measurement”

(1 day)

Theory and Practice
 • Обучение по теория и практика при измерване на параметрите на оптичните линии – затихване на оптичното влакно, загуби на оптичната линия, отражение и др.
 • Курсът значително подобрява добрите практики на курсистите при бъдещата им работа.

“All day practice”

(1 day)

To be better…
 • Курсът е насочен към подобряване и усъвършенстване на практическите умения на обучаемите.

Contacts

.

1700 Sofia, Bulgaria

mobile: +359 889 218377

e-mail: connect@infionix.com

web: www.infionix.com

Experience in teaching optical communications

.

Graduated students last year

.

Privacy

.

Learn more…