3 дневен курс „Инсталатор – оптични кабелни мрежи“

3 дневен курс „Инсталатор – оптични кабелни мрежи“ Инсталатор – оптични кабелни мрежи I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ (8 учебни часа) Как да работим безопасно. Съединяване на оптични влакна. Видове оптични конектори. Видове оптични влакна и оптични кабели....

Курс „Tест и Измерване“

Курс „Tест и Измерване“ Измерване на параметрите на оптични кабелни мрежи I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ (6 учебни часа) Как да работим безопасно. Основни понятия. Видове оптични влакна, според ITU-T и техните особености по отношение на измерването с OTDR. Съединяване...

4 дневен курс „Ултра“

4 дневен курс „Ултра“ Инсталиране, тест и поддръжка на кабелни оптични мрежи + I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ (14 учебни часа) Как да работим безопасно. Основни понятия и мерни единици. Елементи на кабелна оптична комуникационна система. Оптично влакно – структура, работни...

3 дневен курс „Стандарт“

3 дневен курс „Стандарт“ Инсталиране, тест и поддръжка на кабелни оптични мрежи I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ (12 учебни часа) Как да работим безопасно. Основни понятия и мерни единици. Елементи на кабелна оптична комуникационна система. Оптично влакно – структура, работни...