Нашата мисия

Ще повишим квалификацията на работещите в сферата на оптичните комуникации. Какво ни дава по-високата квалификация?

  • Усвояване на правилен подход и респективно по-качествено изпълнение на поставените задачи;
  • По-лесна комуникация между ръководители и технически състав, откъдето ежедневно се спестява ценно време при задаването на задачи и разяснения;
  • Повишаване на доверието към работата на техниците.

Предлагаме висококачествени услуги

  • Ние подхождаме с висок професионализъм и отговорност при изпълнение на поставените ни задачи;
  • Всички дейности се извършват с оборудване от висок клас, използват се качествени и доказани материали и консумативи;
  • Упражняваме поетапен самоконтрол на качеството на свършената работа.

Изработваме съвместно най-доброто решение за Вашата мрежа

  • Ние винаги обсъждаме всички идеи – нашите и вашите, за да изберем най-оптималната за конкретния случай;
  • Ние ще Ви предложим решение и сме готови да участваме активно до цялостното завършване на проекта;
  • Помагаме при изграждането или изцяло изграждаме Вашия проект, като прилагаме поетапен контрол на качеството на извършените работи;
  • Участваме в инсталирането на активното оборудване, настройването на оптималните параметри и съдействаме за правилното експлоатиране на мрежата.

Обучението е нашата мисия