Академия

Нашите обучения изграждат у курсистите стабилна основа от знания и умения, необходими им при работата по оптичната мрежа. Стимулираме добрите практики, правилното изразяване и желанието да научим повече.

По време на обученията говорим за:

 • опасностите и превенциите при работа с оптични кабели и устройства;
 • основните понятия, използвани в оптичните комуникации;
 • структурата на оптичната мрежа и изграждащите я компоненти;
 • оптичното влакно – структура, видове и основни параметри;
 • WDM, CWDM и DWDM;
 • пасивни оптични мрежи (PON) – архитектура, принцип на действие, проектиране и изграждане. Следващи поколения
 • заваряване на оптични влакна;
 • устройство и принцип на действие на апарат за заваряване на оптични влакна и резачка. Често срещани проблеми и тяхното разрешаване. Профилактика.

Практика

Отработваме една от най-сложните манипулации при инсталиране на оптични кабели, т.е. инсталиране на оптичен кабел в оптична муфа без да се прекъсва кабела, тубичките и влакната, т.н. Т-връзка (fiber optic cable mid span access).

Тази практика осигурява:

 • по-малко заварки по оптичната линия;
 • извършване на дейности по кабела без да се прекъсва работеща услуга;
 • спестява време.

Измерване

 • Запознаваме се с различните видове измерватели на параметрите на оптичната линия и говорим за тяхното правилно използване;
 • Оптичен рефлектометър (OTDR) – принцип на работа, режими на работа, настройване и анализ на събитията;
 • На специално подготвена учебна постановка, курсистите отработват всичко, което сме говорили в теоретичната част.

Очакваният резултат

 • Повишаване на знанията и уменията на обучаемите, усвояване на правилен подход на работа и по-качествено изпълнение на поставените задачи;
 • По-ефективна комуникация между ръководители и технически състав, откъдето ежедневно ще се спестява ценно време при задаването на задачи и разяснения;
 • Намаляване на разходите по изграждане и повече доволни клиенти.

  Нашите курсове

  "Основа"

  (2 дни)

  Оптични комуникации за начинаещи
  • Двудневно обучение, което дава обучаемите добра теоретична основа за работата им по оптичната мрежа.
  • Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване параметрите на оптичната линия.

  "Стандарт"

  (3 дни)

  Инсталиране, тестване и поддържане на оптични кабелни мрежи
  • Озаглавен още “Инсталиране, тестване и поддръжка на оптични мрежи”, това е най-наложилият се и предпочитан формат.
  • Той доразвива курса “Основа”, като обучаемите получават един пълен ден практически занятия.

  "Напреднали"

  (2 дни)

  За хора, успешно завършили курсовете Онснова или Стандарт.
  • Двудневно обучение, което дава по-дълбоки знания и разбиране, като предоставя на курсистите повече примери.
  • Последната му част е фокусирана върху разрешаването на проблеми и търсене на решения.
  • Подходящ за преминалите курсовете “Основа” и “Стандарт”.

  "Инсталатор"

  (3 дни)

  Инсталатор - кабелни оптични мрежи
  • Предназначен да подготви техници, изграждащи кабелни оптични мрежи.
  • Фокусиран върху изграждане и подобряване на уменията на техниците по отношение на инсталиране на ODF, настенни кутии и оптични муфи.
  • Цели да насърчи добрите практики и да сведе до минимум допускането на грешки.

  "Тест и измерване"

  (1 или 2 дни)

  Теория и практика
  • Обучение по теория и практика при измерване на параметрите на оптичните линии – затихване на оптичното влакно, загуби на оптичната линия, отражение и др.
  • Курсът значително подобрява добрите практики на курсистите при бъдещата им работа.

  "Клиентски"

  (1, 2, 3 дни...)

  Според нуждите на клиента
  • Предоставяме възможност на клиента сам да предложи основните теми в програмата на курса.