Infionix представя

 КУРС „ИНСТАЛАТОР – ОПТИЧНИ КАБЕЛНИ МРЕЖИ“

Ние предлагаме

Академия

Инженеринг

Машини за вдухване на кабели

Jetting

Нашите курсове

"Основа"

(2 дни)

Оптични комуникации за начинаещи
 • Двудневно обучение, което дава обучаемите добра теоретична основа за работата им по оптичната мрежа.
 • Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване параметрите на оптичната линия.

"Стандарт"

(3 дни)

Инсталиране, тестване и поддържане на оптични кабелни мрежи
 • Озаглавен още “Инсталиране, тестване и поддръжка на оптични мрежи”, това е най-наложилият се и предпочитан формат.
 • Той доразвива курса “Основа”, като обучаемите получават един пълен ден практически занятия.

"Напреднали"

(2 дни)

За хора, успешно завършили курсовете Онснова или Стандарт.
 • Двудневно обучение, което дава по-дълбоки знания и разбиране, като предоставя на курсистите повече примери.
 • Последната му част е фокусирана върху разрешаването на проблеми и търсене на решения.
 • Подходящ за преминалите курсовете “Основа” и “Стандарт”.

"Инсталатор"

(3 дни)

Инсталатор - кабелни оптични мрежи
 • Предназначен да подготви техници, изграждащи кабелни оптични мрежи.
 • Фокусиран върху изграждане и подобряване на уменията на техниците по отношение на инсталиране на ODF, настенни кутии и оптични муфи.
 • Цели да насърчи добрите практики и да сведе до минимум допускането на грешки.

"Тест и измерване"

(1 или 2 дни)

Теория и практика
 • Обучение по теория и практика при измерване на параметрите на оптичните линии – затихване на оптичното влакно, загуби на оптичната линия, отражение и др.
 • Курсът значително подобрява добрите практики на курсистите при бъдещата им работа.

"Клиентски"

(1, 2, 3 дни...)

Според нуждите на клиента
 • Предоставяме възможност на клиента сам да предложи основните теми в програмата на курса.

Контакти

.

1700 София, България

Телефон: +359 889 218377

e-мейл: connect@infionix.com

web: www.infionix.com

Опит в преподаването на оптични комуникации:

.

Успешно завършили курсисти:

.

Политика за поверителност

.

Научете повече…