През изминала седмица, на 7 и 8 октомври, имахме удоволствието да участваме на първия си национален форум. На годишната среща на членовете на СЕК (Сдружение за Електронни Комуникации), провела се в град Поморие, управителят на фирмата д-р инж. Валентин Топчиев представи презентация, касаеща едни от най-наболелите въпроси в бранша – липсата на работна ръка, ниската квалификация, често допусканите грешки и неоптималното разходване на материали и средства. В заключение, бяха изброени посоките, в които фирма Инфионикс ЕООД, може да бъде полезна в развитието на операторите и доставчиците на телекомуникационни услуги, интернет и телевизия.

След презентацията и по време на официалната вечеря, много от гостите изразиха позитивното си отношение към създаването и развитието на академия, предлагаща обучение на техници и инженери по въпросите на изграждането и поддръжката на кабелни оптични комуникационни системи, която да бъде в полза на всички в бранша.

От 27 септември до 2 октомври проведохме две обучения с оператора, притежаващ най-голямата PON мрежа в република Северна Македония - Телекабел.  Групите включваха инженерите и мениджърите от различните градове, отговарящи за изграждане на оптичната мрежа в градовете и междуградските линии.

Курсът беше фокусиран най-вече върху специфичните особености на проектирането на пасивната оптична мрежа (PON) и инсталирането на оптични муфи и настенни кутии в кабелната разпределителна мрежа (last mile).

Създаването на Инфионикс – академия и инженеринг, идва като отговор на дълги години наблюдение на процесите случващи се в сектора Телекомуникации. Повече от 15 години ежедневни срещи и разговори с хора от бранша, посещения на международни изложения и конференции, срещи с доставчици на кабели, оборудване и услуги очертаваха състоянието на родния телекомуникационен пазар, заедно с неговите предимства и недостатъци.

За радост на българския потребител, България е на челните места в Европа по скорости на връзката с Интернет и по броя на доставяните телевизионни програми и всичко това срещу най-ниската цена за такъв тип услуга.

Да се запитаме обаче, как става възможно това?

Все още е възможно, но все по-трудно е възможно… Назряват няколко болезнени проблеми, като липсата на квалифицирана работна ръка и неясна визия на фирмите какво следва.

Академия Инфионикс е създадена, за да посрещне необходимостта от повишаване на квалификацията на техниците и инженерите, работещи с бранша. С ясна визия как можем най-добре да предадем знанията, с много богат практически и теоретичен опит, ние смятаме, че сме едно от най-подходящите места, където човек може да придобие сериозни теоретични и практически знания и умения.

Инженерингът е практическото изражение на Академията. Всичко, за което говорим по време на обучението, като правилен подход, добрите практики, качествено изпълнение и самоконтрол са предпоставка за отлично изпълнение на всяка поставена задача.

Свържете се с нас

Изработваме съвместно най-доброто решение за Вашата мрежа. Подхождаме с висок професионализъм и отговорност при изпълнение на поставените ни задачи.
Свържете се с нас