Презентация на Семинар на СЕК

октомври 15, 2021

През изминала седмица, на 7 и 8 октомври, имахме удоволствието да участваме на първия си национален форум. На годишната среща на членовете на СЕК (Сдружение за Електронни Комуникации), провела се в град Поморие, управителят на фирмата д-р инж. Валентин Топчиев представи презентация, касаеща едни от най-наболелите въпроси в бранша – липсата на работна ръка, ниската квалификация, често допусканите грешки и неоптималното разходване на материали и средства. В заключение, бяха изброени посоките, в които фирма Инфионикс ЕООД, може да бъде полезна в развитието на операторите и доставчиците на телекомуникационни услуги, интернет и телевизия.

След презентацията и по време на официалната вечеря, много от гостите изразиха позитивното си отношение към създаването и развитието на академия, предлагаща обучение на техници и инженери по въпросите на изграждането и поддръжката на кабелни оптични комуникационни системи, която да бъде в полза на всички в бранша.

Свържете се с нас

Изработваме съвместно най-доброто решение за Вашата мрежа. Подхождаме с висок професионализъм и отговорност при изпълнение на поставените ни задачи.
Свържете се с нас