От 27 септември до 2 октомври проведохме две обучения с оператора, притежаващ най-голямата PON мрежа в република Северна Македония – Телекабел.  Групите включваха инженерите и мениджърите от различните градове, отговарящи за изграждане на оптичната мрежа в градовете и междуградските линии.

Курсът беше фокусиран най-вече върху специфичните особености на проектирането на пасивната оптична мрежа (PON) и инсталирането на оптични муфи и настенни кутии в кабелната разпределителна мрежа (last mile).