V2 Fiber Blowing Machine

FIBER BLOWING MACHINE FOR CABLE 2.4-16 MM / DUCT 7-50 MM

  • Pneumatic operation, double motors.
  • Electronic counter for speed and distance.
  • Gentle operation with 450 mm belt length.
  • Display for speed, distance, and pressure in the duct.
  • Max. speed: 200 m/min, max. pushing force on cable: 550 N.
  • Adjustable clamping force.
  • Works with JetLogger

Свържете се с нас

Изработваме съвместно най-доброто решение за Вашата мрежа. Подхождаме с висок професионализъм и отговорност при изпълнение на поставените ни задачи.
Свържете се с нас