Академия

Нашите обучения изграждат у курсистите стабилна основа от знания и умения, необходими им при работата по оптичната мрежа. Стимулираме добрите практики, правилното изразяване и желанието да научим повече.

По време на обученията говорим за:

 • опасностите и превенциите при работа с оптични кабели и устройства;
 • основните понятия, използвани в оптичните комуникации;
 • структурата на оптичната мрежа и изграждащите я компоненти;
 • оптичното влакно – структура, видове и основни параметри;
 • WDM, CWDM и DWDM;
 • пасивни оптични мрежи (PON) – архитектура, принцип на действие, проектиране и изграждане. Следващи поколения
 • заваряване на оптични влакна;
 • устройство и принцип на действие на апарат за заваряване на оптични влакна и резачка. Често срещани проблеми и тяхното разрешаване. Профилактика.

Практика

Отработваме една от най-сложните манипулации при инсталиране на оптични кабели, т.е. инсталиране на оптичен кабел в оптична муфа без да се прекъсва кабела, тубичките и влакната, т.н. Т-връзка (fiber optic cable mid span access).

Тази практика осигурява:

 • по-малко заварки по оптичната линия;
 • извършване на дейности по кабела без да се прекъсва работеща услуга;
 • спестява време.

Измерване

 • Запознаваме се с различните видове измерватели на параметрите на оптичната линия и говорим за тяхното правилно използване;
 • Оптичен рефлектометър (OTDR) – принцип на работа, режими на работа, настройване и анализ на събитията;
 • На специално подготвена учебна постановка, курсистите отработват всичко, което сме говорили в теоретичната част.

Очакваният резултат

 • Повишаване на знанията и уменията на обучаемите, усвояване на правилен подход на работа и по-качествено изпълнение на поставените задачи;
 • По-ефективна комуникация между ръководители и технически състав, откъдето ежедневно ще се спестява ценно време при задаването на задачи и разяснения;
 • Намаляване на разходите по изграждане и повече доволни клиенти.
Стандарт

Тридневно обучение, което дава на обучаемите много добра теоретична подготовка и базови умения по подготовка на кабели, оптични муфи и ODF-и.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване.

Основа

Двудневно обучение, което дава обучаемите добра теоретична основа за работата им по оптичната мрежа.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване параметрите на оптичната линия.

Инсталатор

Тридневно обучение, което дава базова теоретична подготовка и е фокусиран върху придобиване на по-задълбочени практически умения.

Тест и измерване

Двудневно обучение, което създава много добра теоретична основа, необходима в процеса на измерване и дава възможност на курсистите да изпробват всичко на практика. Застъпени са всички базови измервания на параметрите на оптичните линии – затихване на оптичното влакно, загуби на оптичната линия, отражение и др.

Клиентски
(1, 2, 3, 4.... дни)
По желание на клиента

Модулът позволява на клиента сам да определи целите и съдържанието на курса.

Успешна разновидност е "Цял ден практика", който позволява доусъвършенстване на техническите умения, след завършени основните модули.

Стандарт +

Четири-дневен курс, който дава задълбочена теоретична подготовка и подготвя курсистите за всички дейности по работата по оптичната мрежа.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване.

Свържете се с нас

Изработваме съвместно най-доброто решение за Вашата мрежа. Подхождаме с висок професионализъм и отговорност при изпълнение на поставените ни задачи.
Свържете се с нас