Академия

Нашите обучения изграждат у курсистите стабилна основа от знания и умения, необходими им при работата по оптичната мрежа. Стимулираме добрите практики, правилното изразяване и желанието да научим повече.

По време на обученията говорим за:

 • опасностите и превенциите при работа с оптични кабели и устройства;
 • основните понятия, използвани в оптичните комуникации;
 • структурата на оптичната мрежа и изграждащите я компоненти;
 • оптичното влакно – структура, видове и основни параметри;
 • WDM, CWDM и DWDM;
 • пасивни оптични мрежи (PON) – архитектура, принцип на действие, проектиране и изграждане. Следващи поколения
 • заваряване на оптични влакна;
 • устройство и принцип на действие на апарат за заваряване на оптични влакна и резачка. Често срещани проблеми и тяхното разрешаване. Профилактика.

Практика

Отработваме една от най-сложните манипулации при инсталиране на оптични кабели, т.е. инсталиране на оптичен кабел в оптична муфа без да се прекъсва кабела, тубичките и влакната, т.н. Т-връзка (fiber optic cable mid span access).

Тази практика осигурява:

 • по-малко заварки по оптичната линия;
 • извършване на дейности по кабела без да се прекъсва работеща услуга;
 • спестява време.

Измерване

 • Запознаваме се с различните видове измерватели на параметрите на оптичната линия и говорим за тяхното правилно използване;
 • Оптичен рефлектометър (OTDR) – принцип на работа, режими на работа, настройване и анализ на събитията;
 • На специално подготвена учебна постановка, курсистите отработват всичко, което сме говорили в теоретичната част.

Очакваният резултат

 • Повишаване на знанията и уменията на обучаемите, усвояване на правилен подход на работа и по-качествено изпълнение на поставените задачи;
 • По-ефективна комуникация между ръководители и технически състав, откъдето ежедневно ще се спестява ценно време при задаването на задачи и разяснения;
 • Намаляване на разходите по изграждане и повече доволни клиенти.
Стандарт

Тридневно обучение, което дава на обучаемите много добра теоретична подготовка и базови умения по подготовка на кабели, оптични муфи и ODF-и.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване.

Основа

Двудневно обучение, което дава обучаемите добра теоретична основа за работата им по оптичната мрежа.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване параметрите на оптичната линия.

Инсталатор

Тридневно обучение, което дава базова теоретична подготовка и е фокусиран върху придобиване на по-задълбочени практически умения.

Тест и измерване

Двудневно обучение, което създава много добра теоретична основа, необходима в процеса на измерване и дава възможност на курсистите да изпробват всичко на практика. Застъпени са всички базови измервания на параметрите на оптичните линии – затихване на оптичното влакно, загуби на оптичната линия, отражение и др.

Клиентски
(1, 2, 3, 4.... дни)
По желание на клиента

Можем да подготвим за Вас обучение, според Вашите специфични изисквания. Можете да изберете теория за напреднали, повече часове практически упражнения, усъвършенствани практики за измерване или специфични семинари.
Не се колебайте да развихрите въображението си, за да научите повече...

Стандарт +

Четири-дневен курс, който дава задълбочена теоретична подготовка и подготвя курсистите за всички дейности по работата по оптичната мрежа.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване.

Свържете се с нас

Изработваме съвместно най-доброто решение за Вашата мрежа. Подхождаме с висок професионализъм и отговорност при изпълнение на поставените ни задачи.
Свържете се с нас