3 дневен курс „Стандарт“

Инсталиране, тест и поддръжка на кабелни оптични мрежи

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ (12 учебни часа)

 • Как да работим безопасно.
 • Основни понятия и мерни единици.
 • Елементи на кабелна оптична комуникационна система.
 • Оптично влакно – структура, работни честотни обхвати. Основни параметри – затихване и дисперсия.
 • Видове оптични влакна според ITU-T.
 • Загуби на оптична мощност. Изчисляване на бюджета на оптичната линия.
 • Мултиплексиране по дължина на вълната (WDM). Практическа реализация.
 • Пасивни оптични мрежи (PON) – видове, топология и принцип на работа.
 • Изграждане на PON и инсталиране на активно оборудване в клиента.
 • Съединяване на оптични влакна.
 • Заваряването на оптични влакна.
 • Измерване на оптична мощност и затихване на оптичната линия.
 • Работа с оптичен рефлектометър – принцип на действие, работни режими, основни настройки, понятие за събитие и аномалии.

II. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ (11 учебни часа)

 • Апарат за заваряване на оптични влакна – принцип на действие и основни настройки.
 • Профилактика на апарата за заваряване на оптични влакна и резачката, често срещани проблеми.
 • Заваряване на оптични влакна.
 • Инсталиране на оптичен кабел в оптична муфа и настенна кутия /ODF).
 • Реализиране на Т-връзка на оптичен кабел и Т-връзка на тубичка. Особености при подготовката.
 • Подреждане и аранжиране на оптичните влакна.
 • Измерване на параметрите на оптичната линия с OTDR, анализ на събитията.

III. ТЕСТ и КОМЕНТАР НА ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ (1 учебен час)

 

____ . __ лв.

Цена на човек* с включен ДДС

* За провеждане на курса се изисква група от 6 човека

Обучението е нашата мисия