Инсталатор - оптични кабелни мрежи

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ (8 учебни часа)

 • Как да работим безопасно.
 • Съединяване на оптични влакна.
 • Видове оптични конектори.
 • Видове оптични влакна и оптични кабели. Цветово кодиране на влакна и тубички. Стандарти.
 • Що е оптична муфа и ODF?
 • Постановка на заваряването на оптични влакна.
 • Апарат за заваряване на оптични влакна – принцип на действие и основни настройки.
 • Профилактика на апарата за заваряване на оптични влакна и резачката, често срещани проблеми.

II. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ (15 учебни часа)

 • Инструменти, използвани при инсталиране и изграждане.
 • Заваряване на оптични влакна. Техники за оптимизиране на работата и добри практики.
 • Инсталиране на оптичен кабел в ODF. Подвеждане на кабел, тубички и пигтейли. Аранжиране.
 • Инсталиране на оптичен кабел в настенна кутия. Аранжиране на влакна, туби, сплитери. Подготовка на абонатен кабел.
 • Инсталиране на оптичен кабел в оптична муфа. Подвеждане на тубичките към сплайс-касетите. Техники за свиване на термофитите на кабелните портове.
 • Подреждане и аранжиране на оптичните влакна.
 • Реализиране на Т-връзка на оптичен кабел и Т-връзка на тубичка. Особености при подготовката.
 • Добрите практики.

III. ТЕСТ и КОМЕНТАР НА ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ (1 учебен час)

Стандарт

Тридневно обучение, което дава на обучаемите много добра теоретична подготовка и базови умения по подготовка на кабели, оптични муфи и ODF-и.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване.

Основа

Двудневно обучение, което дава обучаемите добра теоретична основа за работата им по оптичната мрежа.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване параметрите на оптичната линия.

Инсталатор

Тридневно обучение, което дава базова теоретична подготовка и е фокусиран върху придобиване на по-задълбочени практически умения.

Тест и измерване

Двудневно обучение, което създава много добра теоретична основа, необходима в процеса на измерване и дава възможност на курсистите да изпробват всичко на практика. Застъпени са всички базови измервания на параметрите на оптичните линии – затихване на оптичното влакно, загуби на оптичната линия, отражение и др.

Клиентски
(1, 2, 3, 4.... дни)
По желание на клиента

Можем да подготвим за Вас обучение, според Вашите специфични изисквания. Можете да изберете теория за напреднали, повече часове практически упражнения, усъвършенствани практики за измерване или специфични семинари.
Не се колебайте да развихрите въображението си, за да научите повече...

Стандарт +

Четири-дневен курс, който дава задълбочена теоретична подготовка и подготвя курсистите за всички дейности по работата по оптичната мрежа.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване.

Свържете се с нас

Изработваме съвместно най-доброто решение за Вашата мрежа. Подхождаме с висок професионализъм и отговорност при изпълнение на поставените ни задачи.
Свържете се с нас