Инсталатор - оптични кабелни мрежи

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ (8 учебни часа)

 • Как да работим безопасно.
 • Съединяване на оптични влакна.
 • Видове оптични конектори.
 • Видове оптични влакна и оптични кабели. Цветово кодиране на влакна и тубички. Стандарти.
 • Що е оптична муфа и ODF?
 • Постановка на заваряването на оптични влакна.
 • Апарат за заваряване на оптични влакна – принцип на действие и основни настройки.
 • Профилактика на апарата за заваряване на оптични влакна и резачката, често срещани проблеми.

II. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ (15 учебни часа)

 • Инструменти, използвани при инсталиране и изграждане.
 • Заваряване на оптични влакна. Техники за оптимизиране на работата и добри практики.
 • Инсталиране на оптичен кабел в ODF. Подвеждане на кабел, тубички и пигтейли. Аранжиране.
 • Инсталиране на оптичен кабел в настенна кутия. Аранжиране на влакна, туби, сплитери. Подготовка на абонатен кабел.
 • Инсталиране на оптичен кабел в оптична муфа. Подвеждане на тубичките към сплайс-касетите. Техники за свиване на термофитите на кабелните портове.
 • Подреждане и аранжиране на оптичните влакна.
 • Реализиране на Т-връзка на оптичен кабел и Т-връзка на тубичка. Особености при подготовката.
 • Добрите практики.

III. ТЕСТ и КОМЕНТАР НА ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ (1 учебен час)

Стандарт

Тридневно обучение, което дава на обучаемите много добра теоретична подготовка и базови умения по подготовка на кабели, оптични муфи и ODF-и.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване.

Основа

Двудневно обучение, което дава обучаемите добра теоретична основа за работата им по оптичната мрежа.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване параметрите на оптичната линия.

Инсталатор

Тридневно обучение, което дава базова теоретична подготовка и е фокусиран върху придобиване на по-задълбочени практически умения.

Тест и измерване

Двудневно обучение, което създава много добра теоретична основа, необходима в процеса на измерване и дава възможност на курсистите да изпробват всичко на практика. Застъпени са всички базови измервания на параметрите на оптичните линии – затихване на оптичното влакно, загуби на оптичната линия, отражение и др.

Клиентски
(1, 2, 3, 4.... дни)
По желание на клиента

Модулът позволява на клиента сам да определи целите и съдържанието на курса.

Успешна разновидност е "Цял ден практика", който позволява доусъвършенстване на техническите умения, след завършени основните модули.

Стандарт +

Четири-дневен курс, който дава задълбочена теоретична подготовка и подготвя курсистите за всички дейности по работата по оптичната мрежа.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване.

Свържете се с нас

Изработваме съвместно най-доброто решение за Вашата мрежа. Подхождаме с висок професионализъм и отговорност при изпълнение на поставените ни задачи.
Свържете се с нас