3 дневен курс „Инсталатор – оптични кабелни мрежи“

Инсталатор – оптични кабелни мрежи

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ (8 учебни часа)

 • Как да работим безопасно.
 • Съединяване на оптични влакна.
 • Видове оптични конектори.
 • Видове оптични влакна и оптични кабели. Цветово кодиране на влакна и тубички. Стандарти.
 • Що е оптична муфа и ODF?
 • Постановка на заваряването на оптични влакна.
 • Апарат за заваряване на оптични влакна – принцип на действие и основни настройки.
 • Профилактика на апарата за заваряване на оптични влакна и резачката, често срещани проблеми.

II. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ (15 учебни часа)

 • Инструменти, използвани при инсталиране и изграждане.
 • Заваряване на оптични влакна. Техники за оптимизиране на работата и добри практики.
 • Инсталиране на оптичен кабел в ODF. Подвеждане на кабел, тубички и пигтейли. Аранжиране.
 • Инсталиране на оптичен кабел в настенна кутия. Аранжиране на влакна, туби, сплитери. Подготовка на абонатен кабел.
 • Инсталиране на оптичен кабел в оптична муфа. Подвеждане на тубичките към сплайс-касетите. Техники за свиване на термофитите на кабелните портове.
 • Подреждане и аранжиране на оптичните влакна.
 • Реализиране на Т-връзка на оптичен кабел и Т-връзка на тубичка. Особености при подготовката.
 • Добрите практики.

III. ТЕСТ и КОМЕНТАР НА ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ (1 учебен час)

 

____ . __ лв.

Цена на човек* с включен ДДС

* За провеждане на курса се изисква група от 6 човека

Обучението е нашата мисия