Инсталиране, тестване и поддържане на оптични кабелни мрежи +

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ (14 учебни часа)

 • Как да работим безопасно.
 • Основни понятия и мерни единици.
 • Елементи на кабелна оптична комуникационна система.
 • Оптично влакно – структура, работни честотни обхвати. Видове оптични влакна според ITU-T. Основни параметри – затихване и дисперсия.
 • Цветово кодиране на влакна и тубички.
 • Загуби на оптична мощност. Изчисляване на бюджета на оптичната линия.
 • Мултиплексиране по дължина на вълната (WDM). Практическа реализация.
 • Пасивни оптични мрежи (PON) – видове, топология и принцип на работа.
 • Пренасяне на аналогова и DVB-C кабелна телевизия през PON (RF Overlay).
 • Съединяване на оптични влакна чрез оптични конектори и чрез заваряване.
 • Апарат за заваряване на оптични влакна и резачка – принцип на действие и основни настройки. Профилактика. Често срещани проблеми.
 • Обзор на измервателните уреди, използвани в оптичните комуникации.
 • Измерване на оптична мощност и затихване на оптичната линия.
 • Работа с оптичен рефлектометър – принцип на действие, работни режими, основни настройки, понятие за събитие и аномалии.

II. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ (17 учебни часа)

 • Запознаване с основните специализирани инструменти и тяхното използване.
 • Подготовка на оптичен кабел за инсталиране.
 • Инсталиране на оптичен кабел в оптична муфа, настенна кутия и ODF).
 • Заваряване на оптични влакна. Подреждане и аранжиране на оптичните влакна в касета.
 • Реализиране на Т-връзка на оптичен кабел и Т-връзка на тубичка.
 • Измерване на затихването на оптична линия с OPM и OLS.
 • Измерване на параметрите на оптичната линия с OTDR и анализ на събитията.

III. ТЕСТ и КОМЕНТАР НА ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ (1 учебен час)

Стандарт

Тридневно обучение, което дава на обучаемите много добра теоретична подготовка и базови умения по подготовка на кабели, оптични муфи и ODF-и.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване.

Основа

Двудневно обучение, което дава обучаемите добра теоретична основа за работата им по оптичната мрежа.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване параметрите на оптичната линия.

Инсталатор

Тридневно обучение, което дава базова теоретична подготовка и е фокусиран върху придобиване на по-задълбочени практически умения.

Тест и измерване

Двудневно обучение, което създава много добра теоретична основа, необходима в процеса на измерване и дава възможност на курсистите да изпробват всичко на практика. Застъпени са всички базови измервания на параметрите на оптичните линии – затихване на оптичното влакно, загуби на оптичната линия, отражение и др.

Клиентски
(1, 2, 3, 4.... дни)
По желание на клиента

Модулът позволява на клиента сам да определи целите и съдържанието на курса.

Успешна разновидност е "Цял ден практика", който позволява доусъвършенстване на техническите умения, след завършени основните модули.

Стандарт +

Четири-дневен курс, който дава задълбочена теоретична подготовка и подготвя курсистите за всички дейности по работата по оптичната мрежа.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване.

Свържете се с нас

Изработваме съвместно най-доброто решение за Вашата мрежа. Подхождаме с висок професионализъм и отговорност при изпълнение на поставените ни задачи.
Свържете се с нас