Инсталиране, тестване и поддържане на оптични кабелни мрежи +

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ (14 учебни часа)

 • Как да работим безопасно.
 • Основни понятия и мерни единици.
 • Елементи на кабелна оптична комуникационна система.
 • Оптично влакно – структура, работни честотни обхвати. Видове оптични влакна според ITU-T. Основни параметри – затихване и дисперсия.
 • Цветово кодиране на влакна и тубички.
 • Загуби на оптична мощност. Изчисляване на бюджета на оптичната линия.
 • Мултиплексиране по дължина на вълната (WDM). Практическа реализация.
 • Пасивни оптични мрежи (PON) – видове, топология и принцип на работа.
 • Пренасяне на аналогова и DVB-C кабелна телевизия през PON (RF Overlay).
 • Съединяване на оптични влакна чрез оптични конектори и чрез заваряване.
 • Апарат за заваряване на оптични влакна и резачка – принцип на действие и основни настройки. Профилактика. Често срещани проблеми.
 • Обзор на измервателните уреди, използвани в оптичните комуникации.
 • Измерване на оптична мощност и затихване на оптичната линия.
 • Работа с оптичен рефлектометър – принцип на действие, работни режими, основни настройки, понятие за събитие и аномалии.

II. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ (17 учебни часа)

 • Запознаване с основните специализирани инструменти и тяхното използване.
 • Подготовка на оптичен кабел за инсталиране.
 • Инсталиране на оптичен кабел в оптична муфа, настенна кутия и ODF).
 • Заваряване на оптични влакна. Подреждане и аранжиране на оптичните влакна в касета.
 • Реализиране на Т-връзка на оптичен кабел и Т-връзка на тубичка.
 • Измерване на затихването на оптична линия с OPM и OLS.
 • Измерване на параметрите на оптичната линия с OTDR и анализ на събитията.

III. ТЕСТ и КОМЕНТАР НА ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ (1 учебен час)

Стандарт

Тридневно обучение, което дава на обучаемите много добра теоретична подготовка и базови умения по подготовка на кабели, оптични муфи и ODF-и.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване.

Основа

Двудневно обучение, което дава обучаемите добра теоретична основа за работата им по оптичната мрежа.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване параметрите на оптичната линия.

Инсталатор

Тридневно обучение, което дава базова теоретична подготовка и е фокусиран върху придобиване на по-задълбочени практически умения.

Тест и измерване

Двудневно обучение, което създава много добра теоретична основа, необходима в процеса на измерване и дава възможност на курсистите да изпробват всичко на практика. Застъпени са всички базови измервания на параметрите на оптичните линии – затихване на оптичното влакно, загуби на оптичната линия, отражение и др.

Клиентски
(1, 2, 3, 4.... дни)
По желание на клиента

Можем да подготвим за Вас обучение, според Вашите специфични изисквания. Можете да изберете теория за напреднали, повече часове практически упражнения, усъвършенствани практики за измерване или специфични семинари.
Не се колебайте да развихрите въображението си, за да научите повече...

Стандарт +

Четири-дневен курс, който дава задълбочена теоретична подготовка и подготвя курсистите за всички дейности по работата по оптичната мрежа.
Изучават се основните понятия и параметри на оптичните комуникационни системи, принципите, на които се основава работата на системата и основни знания по измерване.

Свържете се с нас

Изработваме съвместно най-доброто решение за Вашата мрежа. Подхождаме с висок професионализъм и отговорност при изпълнение на поставените ни задачи.
Свържете се с нас