Курс „Tест и Измерване“

Измерване на параметрите на оптични кабелни мрежи

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ (6 учебни часа)

 • Как да работим безопасно.
 • Основни понятия.
 • Видове оптични влакна, според ITU-T и техните особености по отношение на измерването с OTDR.
 • Съединяване на оптични влакна – отражение и затихване.
 • Загуби на оптична мощност. Изчисляване на бюджета на оптичната линия.
 • Запознаване с измервателни устройства, използвани за измерване параметрите на оптичната линия.
 • Измерване на оптична мощност и затихване на оптичната линия.
 • Работа с оптичен рефлектометър – принцип на действие, работни режими, основни настройки, понятие за събитие и аномалии.
 • Запознаване с особеностите на конкретен продукт (OTDR, OPM, OLS и др.)

II. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ (2 учебни часа)

 • Измерване на оптична мощност и затихване на оптичната линия.
 • Идентифициране на оптично влакно с помощта на OLS и OFI.
 • Измерване на параметрите на оптичната линия с OTDR, анализ на събитията.

III. ТЕСТ и КОМЕНТАР НА ДОПУСНАТИТЕ ГРЕШКИ (1 учебен час)

 

____ . __ лв.

Цена на човек* с включен ДДС

* За провеждане на курса се изисква група от 6 човека

Обучението е нашата мисия